بازدید استاندار از نمایشگاه اقدامات دهیاری‌ها در حاشیه‌ی مراسم نکوداشت دهیاران