• چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۶
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 973-2791-5
  • منبع خبر : گزارش
  • چاپ

نقدی بر یک مصاحبه

خدابخش داودی‌نصر – دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان و دانش‌آموخته‌ی مهندسی کشاورزی مصاحبه‌ی ایسنا با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام را دستمایه‌ی یک یادداشت قرار داده و تأکید کرده است: عملکردی که در آن اثربخشی، کارایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان لحاظ نشده باشد را باید فقط بیان حجمی از آمار انتزاعی به حساب آورد .

به گزارش ایسنا، منطقه ایلام، یادداشت ارسالی داودی نصر به ایسنا، به این شرح است: خبرنگاران باید همیشه به گوش و به هوش باشند که مدیران در بیان عملکرد کلی‌گویی نکنند. ارائه حجمی آمار دردی را دوا نمی‌کند. ارائه عملکرد صرفاً در مقایسه‌ی با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده معنا پیدا می‌کند.ارزش و بزرگی و کوچکی آمار عملکردی بدون اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده قابل‌تحلیل و تفسیر نیست و اصولاً تأثیری در ادامه یا اصلاح مسیر ندارد .

اولین چیزی که در بررسی عملکرد سازمان‌ها و نهادها باید دستگیر خواننده شود این است که سازمان مذکور چقدر در دستیابی به اهداف موفق بوده است. یعنی در واقع اثربخشی سازمان چه اندازه بوده است؟ عملکردی که در آن اثربخشی، کار آیی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان لحاظ نشده باشد را باید فقط بیان حجمی از آمار انتزاعی به‌حساب آورد .

در این مصاحبه خلاء موارد و موضوعات ذیل به‌شدت احساس می‌شود :

- تولید در واحد سطح محصولات زراعی و باغی و مقایسه آن با تولیدکنندگان نمونه

- میزان افزایش کارایی مصرف آب (کیلوگرم/ مترمکعب) و راندمان آبیاری

  - کاهش مصرف نهاده‌ها(سم، کودهای شیمیایی و بذر)

-     میزان ارتقا درجه مکانیزاسیون(نه صرفاً بیان خرید ماشین‌های کشاورزی)

-   مبارزه بیولوژیکی فقط در ارتباط با میزان سالم‌سازی و کاهش مصرف سم و کودهای شیمیایی قابل‌بحث است .

- عدم اشاره به فعالیت‌های زیربنایی ترویج ، آموزش و تحقیقات قابل توجیه نیست .

- سرمایه‌گذاری در حوزه آب‌وخاک (شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی ، نوسازی و تجهیز اراضی سامانه‌های نوین آبیاری) در این سطح قابل‌تقدیر است ولی به میزان صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های تولید ناشی از این حجم سرمایه‌گذاری اشاره نشده است .

- عملکرد سال 13986 به چه میزان در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، چشم‌انداز 20 ساله و برنامه ششم توسعه بوده است و آیا اصولاً سازمان در زمینه‌های مذکور برنامه‌ای دارد؟

- برنامه الگوی کشت مورد تأکید برنامه ششم تا چه اندازه در استان اجرایی شده است؟ -

- در مورد افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی و تأمین داخلی نهاده‌ها(سم – کودشیمیایی – بذر ذرت و بذر جو آبی و دیم) که از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی است چقدر در استان کارشده است؟

- زمینه برای توسعه کشت گیاهان دارویی خیلی بیشتر از رقمی است که بیان شده است .-

- پرداخت تسهیلات بانکی به 53 واحد تولیدی چقدر در بهره‌وری و افزایش تولید نقش داشته است یا باید داشته باشد .

        


انتهای پیام